És la primera vegada que et fem la declaració?

Formulari de Declaració de la Renda 2023 per a Nous Clients

DADES PERSONALS

Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Estat civil*
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
DADES DELS FILLS*
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Marca, si s'escau, alguna de les opcions durant el 2023
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Domicili durant el 2023*
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

RENDIMENTS DE TREBALL

Has treballat durant el 2023?
En cas que NO hagis treballat marca la opció corresponent:
En el cas que hagis treballat marca una opció:
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Si estàs casat/da, ha treballat la teva parella?

Preguntes a destacar

Cobres tu o algun membre de la teva unitat familiar l'ingrès mínim vital?*
Cobres subvencions o ajudes de la familia dels fills/es?*
Fas donacions a entitats?*
Has fet una inversió energètica a la llar?*
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Has invertit en criptomonedes o accions?*
Has adquirit alguna propietat durant el 2023?*
Has venut alguna propietat durant el 2023?*
Has tingut algun altre guany patrimonial?*
Tens propietats llogades?*

Contesta només en cas de tenir lloguers. En cas contrari pots anar a la pàgina 4,

Lloguer 1

*Inquilins iguals que en el 2022 durant tot el 2023?
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
*Inquilins iguals que en el 2022 durant tot el 2023?
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Confirma a quin compte al teu nom vols cobrar o pagar la delcaració:

Compte bancari*
Navega...
Màxim 1MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari