ASSEGURANÇA TRANSPORTISTES

31/05/2024

1- Identificació del promotor:
CELRÀ GESTIONS, S.L.
Crta. Palamós, 52
Tel./Fax 972 49 28 06
17460 CELRÀ
B17947052

2- Període de Vigència: Vàlid fins al 30 d'agost del 2024.

3- Forma de participació: Contacte directe amb l'assessoria, càlcul segur i valoració d'inclusió a la promoció.

4- Requisits per participar-hi: L'assegurança de salut ha d'estar vinculada al transportista, majors de 18 anys, residents en una àrea geogràfica espanyola i de professió transportistes donats d'alta a IAE 722.

5- Premis o Beneficis: Segur salut específica per al titular de lactivitat.

6- Condicions de Lliurament: Contractació pòlissa.

7- Acceptació de les Bases: Els participants han d'acceptar les bases legals per participar a la promoció.